Header AD

【全民养狗运营版】陀螺国际APP+区块链系统+宠物养成+挖矿合成+养狗养宠物+算力币+商城版php7.3 nginx1.8 mysql5.6 
 Sửa đổi cấu hình cơ sở dữ liệu / datebase.php 
 Đặt thư mục chạy công khai, tp pseudo-static 
 Sau đó cd vào thư mục gốc và thực hiện lệnh php think worker: server 
 Địa chỉ admin: tên miền / zfadmin.php 
 Tài khoản admin: admin 
 Mật khẩu admin: 123456  
   

Đăng nhận xét

Bình luận (0)

Mới hơn Cũ hơn
Post ADS 1
Post ADS 2